مقرنس در معماری ایرانی

مقرنس در معماری ایرانی

دانلود پاورپوینت مقرنس در معماری ایرانی ، با بررسی نمونه های متعدد پیش و پس از اسلام

توضیحاتی در رابطه با پاورپوینت مقرنس در معماری ایرانی :
تعداد برگ : ۴۸ اسلاید

 

فهرست مطالب پاورپوینت موجود در فایل :

مختصری درباره تاریخچه و جایگاه مقرنس در معماری ایران

وجه تسمیه و معنی لغوی مقرنس

انواع مقرنس

الهام از طبیعت یا ابتکار؟

اشکال و تعاریف

آلت های مقرنس

معرفی آلت های مقرنس بر روی تخمیر

اشکال و مدول های بکار رفته در ایجاد مقرنس

پلان معکوس و تبدیل سطح چند ضلعی برای اجرای مقرنس

ترسیم شماتیک از یک مقرنس اجرا شده

سابقه مقرنس در بناهای پیش از اسلام

مقرنس در بناهای اسلامی

مقرنس درچهار قرن اول هجری

مقرنس در دو قرن پنجم و ششم

مقرنس در دوره مغول

شیوه اجرای مقرنس

اجرای مقرنس آجری ( دستپوش )

اجرای مقرنس های معرق ، گچی و آینه کاری

نمونه های موفق استفاده از نماد مقرنس در بناهای مدرن

نمونه مقرنس آویخته در بنای مسجد میرزا تقی همدان

کاربرد در معماری مدرن

منابع و مآخذ

 

بخشی از آنچه در این پاورپوینت میخوانید:
به مقرنس قطار بندی هم می گویند.
شیوه کار به این طریق است که قطارهایی با فواصل متساوی از هم مستقل می شوند و به این ترتیب که قطار اول از همه عقبتر ( نزدیک به دیوار و ستوت)و قطار بدی کمی جلوتر و به همین ترتیب تا به قطار آخر که شمسه را تشکیل می دهدمی رسد .
اگر مقرنس در نیم کار مورد استفاده قرار گیرد باید توجه شود که لبه ی همه قطارها دقیقا روی قوس اصلی قرار گیرد .
نکته:تخمیر چیست؟سطحی در زیر محل کار که نقشه مقرنس بر روی آن و به اندازه واقعی پیاده می شود . زمین صاف و همواری که نقشه با مقیاس ۱/۱بر روی آن رسم می شود .
در مقرنس نیز مانند سایر هنر ها آلت های خاص خود را داردمانند تفت ، ترنج ، شمسه، برگ ، تیزه ی ، تاس ، انواع تخته پر و شش پره ، شاپرک و موش پا   که از کنار هم قرار دادن این آلت ها در قطار ها مقرنس ایجاد می شود .
اجرای مقرنس با توجه به اینکه با مصالح سنگین مانند آجر و یا با مصالح سبک مانند آینه ، کاشی و گچ ساخته شود متفاوت است که در زیر به دو طریق اشاره می شود